Ayvalık’ın ‘Tabiat’ını bozacaklar

Cennet Koyu’nda yapılaşmanın önü açılıyor

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Hakkıbey Yarımadası’nda bulunan 101 ada 100 parselde mera vasıflı arazinin ağaçlandırılarak orman vasfı kazanmasına dair üst yazıyla imzaya açılan belge geçtiğimiz günlerde ilgili muhtarlığa ulaşmıştı. Konu ile ilgili Ayvalık Çevre Koruma Derneği itirazlarını dile getirerek bir açıklama yayınladı.

Açıklamada alanın ağaçlandırılmasının mera vasfından çıkacağı anlamına geldiğini söyleyen AÇD, böylelikle söz konusu alanın kira verilme günübirlik tesis kurma gibi projelere de açık hale geleceğini belirtti. AÇD yönetimi arazinin mevcut durumunu öğrenmek için de Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurdu. Gelen cevapta söz konusu alanın mevcut vasfının mera olduğu doğrulandı.

11 Ağustos 2017 tarihinde çıkan yangında tahrip olan araziye ağaçlandırma çalışmaları yapılmış ancak Ayvalık’ta pek çok sivil toplum örgütü karşı çıkmıştı. Ayvalık Çevre Derneği adına konuşan Halil Coşkun, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Hakkıbey Yarımadası’nda 17 Ağustos 2017 tarihinde çıkan yangından sonra yapılan ağaçlandırma çalışmalarına itiraz etmiştik. Tabiat Parkı’nın özelliğini bozan ağaçlandırma çalışmaları bölgenin özelliğini değiştireceğinden, komşu parsellerin ekolojisini bozacağından itiraz etmiştik. Haklıydık! 101 ada 100 parselde mera vasıflı alanın Tabiat Parkı’nın ekolojisinden ayırarak tekrar ağaçlandırma yapmak istiyorlar. O zaman itiraz etmiştik, şimdi de itiraz ediyoruz. Tabiat Parkımıza sahip çıkıyoruz. Özellikleri değiştirilip alanı ait olmayana teslim etmeyeceğiz” dedi.

BİLİMİN UYGULANMASINI İSTİYORUZ

Cennet Koyu’nda yer alan arazi ile ilgili yapılmak istenen ağaçlandırma çalışmasının arazinin statüsünün değiştirilerek ranta açılmasının kolaylaşacağını anlatan Çevre Derneği yönetimi, “2004 revize planında yer alan, sınırları belli olan, mutlak koruma, kontrollü kullanım ve sınırlı kullanım alanları vasıflarının korunması, her türlü rekreasyon çalışmalarının yapılması, koruma niteliklerinin uygulanması, yapılaşmanın reddedildiği, araştırma ve çalışmaların değişime değil ekolojinin gelişmesinin mutlak olduğu bilimin uygulandığını görmek istiyoruz” diyerek arazide ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasına, Tabiat Parkı’ndan ayrı değerlendirilmesine itiraz ettiklerini söyledi.

Hakkıbey Yarımadası’nda tasarlanan ağaçlandırma çalışmasının yapılaşmanın önünü açacağını vurgulayan AÇD ekolojinin de bozulacağını ve bölgeye ait canlı türlerinin alanda yok olacağını anlattı. Söz konusu alanın kendi türlerinin yok olurken istilacı türlerin gelişmesine neden olacağının altını çizen AÇD yönetimi, “Piknik alanı gibi alanların oluşturulması yangınlar için de olumsuz etki yaratacaktır. Tabiat Parkı’nın bu bölgedeki özelliği bozulacaktır, kanunla korunan alan korunmasız kalacaktır” diyerek kaygılandıklarının belirtti.

GEÇMİŞTE OLDUĞU BUGÜN DE KARŞI ÇIKACAKLAR

101 ada 100 parselde bulunan arazinin orman vasfı taşımaması nedeniyle, maki ve frigana tipi bitki örtüsüne sahip alanın ağaçlandırma teknikleriyle ormana dönüştürülerek koruma alanından çıkarılmaya çalışılmasının bilimsel hiçbir yanı olmadığını da söyleyen AÇD yönetimi bu uygulamaya geçmişte olduğu gibi bugün de karşı çıkacaklarını vurguladı.