Faşizme karşı ‘Deniz’ olunmalı…

Emekçiler eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerini haykırdı

İşçilerin kutsal mücadele için canlarını vererek kazandığı 1  Mayıs İşçi Bayramı  Ayvalık’ta coşku içinde kutlandı.Emek ve Demokrasi Güçleri önderliğinde  düzenlenen etkinlikte, “1 Mayıs, AKP’nin tüm ülkeyi sessizleştirmeye, sokakları ıssızlaştırmaya yönelik baskı politikalarına karşı, emekçilerin, işçilerin, gençlerin,
kadınların topyekün ve birleşik karşı duruş günüdür” denildi.

 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,Ayvalık’ta iki ayrı programla kutlandı.Sabah saatlerindeki ilk etkinlik, aralarında KESK’ e bağlı Eğitim-Sen, SES, BES ve DİSK’e bağlı Emekli-Sen, ÖDP, HDP, Emek Partisi ile  Birleşik Haziran Hareketi temsilcilerinin de bulunduğu Emek ve Demokrasi Güçleri’nin önderliğinde düzenlendi.

Ellerinde dövizler ve “Faşizme karşı omuz omuza”,”Kadınlar ucuz işgücü olmayacak”,”Köle değil emekçiyiz” “Laik, Bilimsel anadilde eğitim”, ‘Gün gelecek, devran dönecek,AKP halka hesap verecek” sloganları atarak Öğretmenevi’nden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen yüzlerce emekçi,burada devrim mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Sunuculuğunu Eğitim-Sen üyeleri Evren Nesil Dinçer ve Uğur Şadi Özdemir’in üstlendiği ve katılımcıların halaylarla renk kattığı kutlamalarda, polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

   ORTAK BİLDİRİ…

Etkinliğe katılan siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri adına ortak bir bildiri okundu.

“Biz işçiler ve emekçiler, mimar-mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, yoksullar, ötekiler ve tüm ezilen halklar” şeklinde başlayan bildiride,şu ifadelere yer verildi:

 SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR

“Gün ışığına, ekmeğe ve yaşama hasret kaldı memleketimiz.AKP iktidarı ülkemizi karanlığa hapsetti.

Siyasi iktidar, ülkenin bir yanını adı konulmamış bir iç savaşla ve geleceğimizi faşist baskı yöntemleriyle,
karanlık pençesinin mutlak tahakkümü altına almaya çalışıyor.Her yanı acı, her yanı ölüm her yanı yağma altında bırakılan memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta her yerde alanlardayız. 10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan baskı, sindirme ve susturma hamlelerine,şavaş örtüsü altında köleleştirmeye, işçi haklarının bir bir yok edilmesine,güvencesizleştirmeye,

doğanın ve yaşamın sermayeye teslim edilmesine,adım adım kurumsallaştırılmakta olan faşizme karşı,yok sayılan, susturulmak ve güvencesiz-geleceksiz bir hayata mahkum edilmek istenen milyonlar olarak 1 Mayıs’ta söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var!

 KARŞI DURUŞ…

1 Mayıs, AKP’nin tüm ülkeyi sessizleştirmeye, sokakları ıssızlaştırmaya yönelik baskı politikalarına karşı, emekçilerin, işçilerin, gençlerin,
kadınların topyekün ve birleşik karşı duruş günüdür

1 Mayıs, emeğin güvencesizleştirilmesine, gün ışığından ve yaşam hakkından yoksun çalıştırılmasına karşı iş, güvence ve yaşam hakkı
mücadelesinin günüdür.

1 Mayıs, gerici Vakıf ve tarikat okullarıyla kuşatılan çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmanın, kadına yönelik baskı ve şiddetin karşısında
laikliğin, aydınlanmanın ve özgürlüğün sesinin yükseldiği bir mücadele günüdür.

CERATTEPE’NİN SESİ…

1 Mayıs, yağma ve talanla kurutulmak istenen derelere, yok edilmek istenen ormanlara sahip çıkanların
Cerattepe’nin yükselen sesinde birleştiği mücadele günüdür.1 Mayıs, halklar arasında, emekçiler arasında birliği zedeleyen etnik bir iç savaş karşısında
birliğin, birlikte yaşamın mücadele günüdür.Emeğin iş, yaşam ve güvence hakkına sahip çıkarak, memleketimizin geleceğine sahip çıkacağız.”

Etkinlik, Praksis Müzik Kollektifi’nin konseri ile sona erdi.

Bir cevap yazın