Dış politika eleştirisi

Türkiye, Katar krizinin tarafı olmamalı

Emek Partisi İlçe Başkanı Ömer Aslan, “ Katar ablukasının temel faili ABD’dir. Kavganın gerçek sebebi de Suriye, Irak, Yemen ve genel olarak Ortadoğu’nun paylaşılmasının yeni imkanlarını yaratmak ve sonuçları İran üzerinde de etkili olacak bir abluka sayesinde ABD’nin bölgedeki uydularını da ihya eden hegemonyasının güçlendirilmesidir” diyerek, Türkiye’nin krize taraf olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Aslan, yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ortadoğu’daki hamleleri ve amaçları Katar’ınkiyle örtüştüğü için Hükümetin tedirgin olması da son derece normaldir. Çünkü Katar’a yönelik uygulama aslında AKP Hükümeti’ne de bir gözdağıdır. AKP Hükümeti hem bu yüzden hem de Katar’la girilen kârlı iktisadi ilişkilerin hatırına ablukaya yüksek sesle olmasa da itiraz etmiştir. Katar’a uçaklar göndererek ambargoyu kırmaya çalışmış; Meclis’te Katar’da asker bulundurma kararı alınmış;  TBMM gündeminin arka sıralarında bulunan Katar ile yapılan sözleşmelerin onaylanması gündemini en üste çekerek, bu sözleşmeleri onaylamıştır.

AKP Hükümetinin Katar’a sahip çıkması anti-emperyalist saiklerle gündeme gelmemiştir. Türkiye ve Katar yakın zamana kadar birlikte davrandıkları Ortadoğu politikalarında, diğerleriyle farklı düşmüşlerdir. Her iki tarafın politikaları da Ortadoğu halklarının yararına, Türkiye, Katar ve diğer ülkelerin halklarının yararına değildir.

AKP Hükümeti; Ortadoğu’daki bu kavgada mazlum halkların yanında değil, halkların topraklarını ve zenginliklerini paylaşmak isteyen güçlerin içindedir.. Bu nedenle, Katar’a, Irak’a, Suriye’ye vd. pek çok yere asker göndermekte, üs kurmaktadır. AKP’nin maceracı politikalarının ceremesini Türkiye halkı çekecektir. AKP yöneticilerinin ve çevrelerinde toplanmış sermaye gruplarının çıkarları için Türkiye Halkının çıkarları feda edilmektedir.

Hükümet, ne Katar’ı ne de emperyalizmin işbirlikçisi diğer Ortadoğu diktatörlüklerini desteklememelidir. Yurt dışındaki bütün askerleri geri çağırmalı, Türkiye’deki bütün yabancı askerleri ülkelerine göndermeli, üsleri kapatmalıdır.

Türkiye halkının ihtiyacı olan dış politika; bölge halkları ile dostluk, bölge halkları ve komşularla barış içinde bir arada yaşama politikasıdır. “