Yargı Cumhurbaşkanının emir eri değildir!

CHP’li Havutça, AYM Başkanı’nın tutumunu eleştirdi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi CHP Balıkesir Milletvekili Av Namık Havutça, yargı ve siyaset ilişkisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Birileri yargıyı emir eri gibi görmektedir” diyen Havutça; “yargı mensupları, asker ya da polis değildir! Bir yerlerden emir almaz! Cumhurbaşkanına, Başbakana, Adalet Bakanına veya başka bir yerlere biat etmez!” dedi.

“Adalet sisteminin temel taşları olan yargıç, savcı ve avukatlar, duruşmalarda özel cübbeleriyle görev yapar” diyen Havutça; “ Bu siyah cübbeler sıradan bir kıyafet değil, vicdanın, tarafsızlığın ve adaletsizliğin sembolüdür. Yargı, kimseden emir almadığı, bağımsız olduğu için, kimsenin önünde iliklenmesin diye cübbenin düğmeleri yoktur. Yargı, kamu hizmeti olduğu için cübbenin cebi de yoktur” dedi.

AKP’nin, yargıyı siyasetin emir eri olarak gördüğünü, yargının da AKP’nin önünde ön iliklediğini ifade eden Havutça, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Yasamanın yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanunları inceleyen ve uygunluk kararı veren ya da iptal edebilen Anayasa Mahkemesinin Başkanının, Cumhurbaşkanının önünde emir eri gibi durup hazır ol vaziyetinde selam çakması bu milletin yargıya olan güvensizliğini tescillemiştir. Yargıya olan güvensizliğin %70’ler yükseldiği ülkemizde, Mayıs ayındaki HSK üye seçimlerinde TBMM koridorlarında birçok hakim ve savcı, AKP ve MHP milletvekillerini ziyaretleriyle yargının siyasetin güdümüne girdiğini net bir şekilde ortaya koymuştu.  Yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip devletin en dikkat edilmesi gereken yönü “bağımsız yargı” dır. Yargının, yürütmeden ve yasamadan ayrı olması, yargının her türlü baskı ve etkiden uzak ve siyasal çekişmelerin dışında kalmasını gerektirir. Yargının hak teslim eden yapısı nedeniyle de herhangi bir etkiden bağımsız olması gerekir. Anayasa 138’inci madde ile bunu güvence altına almıştır:

  1. madde: Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Yaptığı açıklamalarla yargıya devamlı talimatlar veren Cumhurbaşkanı, anayasal suç işlemektedir?

Verdikleri kararlar yüzünden meslekten atılma korkusu yaşayan savcı ve hakimler, vicdanları ve siyasi baskı arasında ince bir çizgide benliklerini yitirmektedirler.

Yargının HSK üzerinden siyasi iktidara bağlanmasıyla birlikte bağımlı ve taraflı hale gelmiştir.”