Ayvalık, Urla, Bodrum…

Yaratıcı Kent Ağları Projesi

 

Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı‘nın ev sahipliğinde gerçekleşen  “Yaratıcı Endüstrilerin Gelişiminde Yerel Yaratıcı Ağların Rolü” toplantı yapıldı.

Toplantıda; Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Önder Coşğun, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray, ATO yöneticileri, ilçedeki birçok sivil toplum kuruluşunun yönetici ve başkanlarıyla, vatandaşlar hazır bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu ve ekibi; Büşra Güven Günay, Cansu İlhan ile İpek Sabah Aynal katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Toplantı öncesinde açılış konuşmasını yapan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO yönetimi olarak hedeflerinin ilçe ekonomisinin kalkındırılması adına dev hamleler yapabilmek olduğunu vurguladı.

“Tarım ve sanayinin dışında Ayvalık ekonomisine ne kazandırabiliriz?” düşüncesiyle ilçedeki sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşulların yanı sıra ilçedeki vatandaşların kişisel becerilerini ekonomiye katabilmenin mücadelesini verdiklerini kaydeden Mustafa Büyükçıvgın, “Bu anlamda Ebru Kerimoğlu ve ekibinin hazırladığı bu güzel projeyi sizlerle paylaşmak istedik” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Büyükçıvgın’ın ardından projeyi anlatan Kerimoğlu ise; “Neden yaratıcı ekonomi? Ekonomik başarı, ekonomik uzmanlaşma ve sektörel çeşitlilik ile mümkündür. Yaratıcılık, kentte yaratacağı işgücü, ekonomik ve toplumsal çeşitlilik ile ilişkili olarak, kentsel gelişme politikaları için temel bir role sahiptir. Yaratıcı ekonomi, küçük ve orta ölçekli kentlerin kendilerini rekabet ortamında konumlandırabilmesi için bir fırsattır, yerel kalkınmayı sağlar. Yaratıcı işgücü, kentin sosyal yapısını dönüştürür, işgücünün beklentileri kentsel yaşam kalitesini arttırır” dedi.

Ebru Kerimoğlu, “Yaratıcı kentler, rekabet ve sürdürülebilirlik açısından, özellikle de kentlerin ülke ekonomilerine pozitif katkıları için önemlidir. Kültürel altyapı ve faaliyetler gelişimde öncü rol üstlenir- kültürel çeşitlilik vardır. Alternatif teknolojiler kullanılır, özgün/sembolik ürünleri vardır. Yaratıcı işgücü yaşar, yaratıcı ürünlerle katma değer üretilir. Gelişmiş altyapı, kaliteli çevre ve tasarım ürünü mekanları vardır Yenilikçi kentsel organizasyon ve yönetim yapısına sahiptir özgünlüğü ile markalaşır, pazarlamada başarılıdır” ifadelerini kullandı. Bu yönde yapılan çalışmaları da aktaran Ebru Kerimoğlu, “Yaratıcı ekonominin kentsel gelişme için önemini anlatıyoruz Kentlerde yaratıcılığın gelişimini etkileyen yerel faktörleri ve farklılıkları anlamaya çalışıyoruz. Ayvalık, Urla ve Bodrum’u inceliyoruz. Gelişime pozitif /negatif etki yapan, ekonomik, sosyal, toplumsal, ve kurumsal yapı özelliklerini, ekonomi ve toplum odaklı gelişim politikalarını, politika araçlarını, projeleri, aktörleri, mekanizmaları, işbirliklerini analiz ediyoruz. Ayvalık-Urla ve Bodrum’ daki yerel tüm aktörler ile birlikte, alternatif gelişim modeli, yaratıcı kent stratejileri geliştiriyoruz. Yaratıcı kent ağları oluşturmayı, örgütlenmeyi, örgütlü gelişimi teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.